Lịch học các khoá ĐTTX 2016 (14/01/2016)

Ngày đăng: 21/02/2013 11:33:11

Lịch học các khoá ĐTTXa tại trường năm 2016

Ấn download file để tải lịch học (.excel)

 
1   Lịch học khoá 4 đợt 11
2   Lịch học khoá 5 đợt 11
3   Lịch học khoá 6 đợt 11
4  Lịch học khoá 7 đợt 10
5  Lịch học khoá 8 đợt 7
6  Lịch học khoá 9 đợt 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyển sinh Đào tạo từ xa khoá 10 năm 2016 << Click