Thông báo Tuyển sinh Khoá 8 -2014

Ngày đăng: 04/10/2013 17:17:58

 

 1. Nội dung thông báo Tải File thông báo
 2. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh  Xem file hướng dẫn

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
 Số: 351/TB-ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                       Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA 8 NĂM 2014

 • Căn cứ vào Công văn số 7022/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2006 của bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép trường ĐH Kinh tế quốc dân mở khóa đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa;
 • Căn cứ vào Quyết định số 276/QĐ-KTQD ngày 10/04/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo cấp bằng đại học theo phương thức giáo dục từ xa của trường Đại học Kinh tế quốc dân;
 • Căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh đại học từ xa năm 2014 đã được bộ giáo dục đào tạo phê duyệt;
 • Theo đề nghị của Ông Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa;

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO
TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA KHÓA 8 NĂM 2014

 • Địa điểm tổ chức đào tạo

Khóa 8 hệ đào tạo từ xa được tổ chức học tập tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, 207 Đường Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 • Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng xét tuyển là công dân Việt Nam đủ sức khoẻ, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc bằng tương đương được đăng ký xét tuyển, không phải qua kỳ thi tuyển sinh.

 • Chuyên ngành đào tạo (2 chuyên ngành)

Quản trị doanh nghiệp, Quản lý kinh tế.

 • Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký, không tổ chức thi tuyển.

 • Thời gian đào tạo
 • Chương trình đào tạo được xây dựng với thời gian là 4,5 năm, dựa trên chương trình đào tạo đại học hệ chính quy hiện hành.
 • Tổ chức học theo học chế tín chỉ, thời gian học tập có thể giảm xuống 4 năm cho cả khoá học kể từ ngày khai giảng khoá học. Đối với sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học cùng nhóm ngành có thể được xem xét miễn giảm một số học phần theo quy định.
 • Hình thức học tập
 • Hình thức học tập không tập trung, lấy tự học là chủ yếu, kết hợp với sự hướng dẫn của giáo viên. Học theo học chế tín chỉ, sinh viên có thể đăng ký học tập nhiều lần trong một năm học. Đối với mỗi môn học/học phần, sinh viên đến tập trung tại trường 2 lần, chủ yếu vào thứ 7, CN và các buổi tối trong tuần

- Lần thứ nhất nghe hướng dẫn nội dung và phương pháp học tập, thời gian từ 1 đến 2 ngày.
- Lần thứ hai nghe hệ thống, giải đáp thắc mắc và dự thi hết học phần.

 • Điều kiện bắt buộc: Sinh viên buộc phải đăng ký học tập, mua học liệu và nộp học phí mới có trong danh sách học và thi của lớp học phần.
 • Giảng viên hướng dẫn là các giảng viên có uy tín và kinh nghiệm giảng dạy của trường Đại học Kinh tế quốc dân trực tiếp đảm nhiệm.
 • Học liệu trợ giúp học tập

            - Học liệu bắt buộc sinh viên phải mua gồm: Giáo trình, tài liệu hướng dẫn và bài tập.
- Học liệu không bắt buộc gồm:Tài liệu tham khảo, băng/đĩa hình, băng/đĩa  tiếng; bài giảng điện tử (nếu có).

 • Về hỗ trợ học tập cho sinh viên:

- Trong quá trình học tập, sinh viên nhận được sự hỗ trợ của giảng viên và nhà trường thông qua Trung tâm Đào tạo từ xa. Nội dung hỗ trợ bao gồm giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội dung môn học/học phần và các vấn đề khác liên quan đến công tác quản lý đào tạo.
- Các yêu cầu hỗ trợ học tập của sinh viên có thể được gửi thông qua đường thư bưu điện, thư điện tử(email), fax.

 • Thi kiểm tra kết thúc học phần
 • Trước khi thi, sinh viên có một bài kiểm tra chiếm 20%-30% số điểm toàn học phần, bài thi kết thúc học phần chiếm 80%-70% số điểm toàn học phần tùy từng môn học.
 • Điều kiện dự thi kết thúc học phần khi đã nộp học phí và nộp bài kiểm tra đúng hạn.
 • Thi không đạt, sinh viên được phép đăng ký thi lại vào lần thi phụ hoặc thi chính sau.
 • Xét công nhận tốt nghiệp

Học viên được xét công nhận tốt nghiệp khi đã tích luỹ đủ số học phần theo quy định của từng chuyên ngành cụ thể và đóng học phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của chương trình đào tạo.

 • Bằng tốt nghiệp

Người tốt nghiệp được Trường Đại học kinh tế quốc dân cấp bằng đại học theo hình thức giáo dục từ xa, được Nhà nước đảm bảo tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng đại học của các loại hình giáo dục khác, được quyền tiếp tục tham gia các khoá học ở bậc cao hơn theo quy định của Nhà nước.

 • Phí xét duyệt hồ sơ và học phí
 • Tiền mua hồ sơ: 30.000VNĐ/1 bộ hồ sơ, Phí xét tuyển: 30.000/hồ sơ và tiền làm thẻ: 40.000 VNĐ/1 học viên.
 • Học phí 130.000VNĐ/tín chỉ, nộp học phí theo từng đợt đăng ký học.
 • Học phí có thể thay đổi theo điều kiện cụ thể, với các học viên đã nhập học khi có điều chỉnh nhà trường sẽ thông báo trước 1 tháng.
 • Thời gian tuyển sinh
 • Thời gian tuyển sinh từ 07/04/2014 đến 07/06/2014.
 • Phát hành và nhận hồ sơ tại:

Trung tâm Đào tạo từ xa - 103-A5- Hội trường A
Trường ĐH Kinh tế quốc dân, 207 Đường Giải phóng – Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT/Fax: 04.6282659; Email:dttx@neu.edu.vn
Hoặc truy cập Website: http://www.dec.neu.edu.vn để biết thông tin chi tiết.

Nơi nhận:

 • BGH (đ/c Trung)
 • Lưu TH, ĐTTXa

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

GS.TS. Phạm Quang Trung