Bảng điểm của các lớp liên kết địa phương

Ngày đăng: 10/12/2012 15:46:41

I. Bảng điểm các khoá tại Địa phương:

Điểm Nam Định khóa 1 Tải về
Điểm Nam Định khóa 2 Tải về
Điểm Quảng Ninh Tải về
Điểm Nam Định K7 CĐ Tải về
Điểm Nam Định K7 Giao Thuỷ Tải về
Điểm Quảng Bình Tải về
Điểm Minh Hoá Tải về
Điểm Quảng Bình Khoá 4 Tải về
Điểm Đồng Hới (New 2015) Tải về
Điểm Ninh Bình Tải về
Điểm Bắc Ninh Tải về
Điểm Hải dương Tải về
Điểm Lạng Sơn K7 Tải về
Điểm Thanh Hóa (Luật) Tải về
Điểm Thanh Hóa (QLKT) Tải về

II. Hướng dẫn tra cứu điểm cá nhân:

1. Tải file điểm của khoá mình đang theo học

2. Vào sheet chuyên ngành đang theo học và đánh mã sinh viên để in ra bảng điểm cá nhân của sinh viên

* Lưu ý: Đây là Bảng điểm tạm thời nên sinh viên có trách nhiệm xem và báo lại Cán bộ chủ nhiệm nếu có sai sót