New - Điểm các khóa tại trường 2015 (31/08/2015)

Ngày đăng: 10/12/2012 15:31:18

I. Bảng điểm các khoá tại trường.

Điểm khóa 2 Tải về
Điểm khóa 3 Tải về
Điểm khóa 4 Tải về
Điểm khóa 5 Tải về
Điểm khóa 6 Tải về
Điểm khóa 7 Tải về
Điểm khóa 8 Tải về

 

II. Hướng dẫn tra cứu điểm cá nhân:

1. Tải file điểm của khoá mình đang theo học

2. Vào sheet chuyên ngành đang theo học và đánh mã sinh viên để in ra bảng điểm cá nhân của sinh viên

* Lưu ý: Đây là Bảng điểm tạm thời nên sinh viên có trách nhiệm xem và báo lại Cán bộ chủ nhiệm nếu có sai sót