Địa chỉ Trung tâm Đào tạo từ xa

Ngày đăng: 12/09/2011 17:51:45

Trung tâm Đào tạo từ xa

Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 207 Đường Giải phóng – Hà Nội

ĐT/Fax: 04.3628.1188; Email:dttx@neu.edu.vn

Hoặc truy cập Website: http://www.dec.neu.edu.vn để biết thông tin chi tiết

Danh bạ liên hệ

Ngày đăng: 24/06/2011 14:38:2

Danh bạ cán bộ Trung tâm Đào tạo từ xa

Số tổng đài: 043.628.1188 kèm số máy lẻ của các cán bộ tương ứng:

Danh sách Cán bộ Trung tâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nội bộ

Di động

E - mail

1

PGS.TS. Đàm Quang Vinh

Giám Đốc

5305 /11

0948 141488

damquangvinhneu@gmail.com

2

TS. Bùi Kiên Trung

P. Giám đốc

5306 /20

091 222 8939

trung76@gmail.com

3

ThS. Nguyễn Hồng Thương

Chuyên viên

13

090 458 9998

thuongtuxa@gmail.com

4

CN. Bùi Thị Bích Huyền

Chuyên viên

12

0979 7676 80

huyenmodel2000@gmail.com

5

ThS. Phan Thị Kim Nga

Chuyên viên

18

0937 595 168

nga84tx@gmail.com

6

CN. Nguyễn Thành Tuấn

Chuyên viên

22

096666 8886

tuandec1982@gmail.com

7

CN. Phạm Thu Hà

Chuyên viên

0

0936 204 169

ha.pht84@gmail.com

8

CN. Nguyễn Tiến Thành

Chuyên viên

19

0928 888 345
0936 738 678

mrtienthanh@gmail.com

9

Ths. Nguyễn Đức Hoà

Chuyên viên

21

0983 020 185

hoand.neu@gmail.com

10

CN. Nguyễn Phương Dung

Chuyên viên

29

0936 040 808

dungnp.neu@gmail.com

11

CN. Nguyễn Minh Hoàng

Chuyên viên

14

0948 155 566

minhhoang0110@gmail.com

12

Ths.Tô Thị Thu Hường

Chuyên viên

24

0944 961 169

huongthu.to@gmail.com

13

CN.Cáp Thị Thanh Vân

Chuyên viên

15

 0979 979 599

thanhvan.ct@gmail.com

 

Hướng dẫn gọi đến gặp trực tiếp cán bộ: 

Bước 1: Gọi đến số tổng đài Trung tâm: 043.628.1188

Bước 2: Muốn gặp cán bộ Nguyễn Thành Tuấn  (Ấn số 0 tiếp theo ấn 22)